20. feb, 2019

Forfengeligheten!

Forfengeligheten som sto i veien for takknemligheten!
Vårens første tegn...
Å, se en hestehov..
Å, se en løvetann...
Ja, Jo jeg er nå bedre enn han, sa en rose som tittet fram
Å Pssst... få vekk den løvetann
Jo, se hva jeg kan, sa løvetann, jeg vokser selv i sølevann.
Men ingen så den.
Så ensom den sto i sitt sølevann.
Men ingen evnet som han, å være takknemlig selv i sølevann!

Hilde Naeimi Nilsen