1. feb, 2017

Walt Disney

"The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique"

Bare du kan bli den beste versjon av deg selv. Du har all erfaringen du har fått underveis i livet ditt.

Hvis du skulle brukt ditt høyeste potensiale, hva ville du skapt for deg selv?
Jeg har klart å finne mine verdier og mitt potensiale akkurat nå.
Det handler ikke om hva du kan skape i penger, men i glede og letthet.
Det du kan gi til verden, dvs. egenskapene du har som du kan bruke i fellesskapet.

Et klassisk ønske, er at vi fikk fred på jord.
Hvis du skulle være med på å skape fred på jord, må du starte der du selv ferdes.
Det er kun dette stedet du kan bidra, hvis alle gjorde dette, ville alle hatt det bra.

En vis mann sa til meg. "Er det viktig å ha rett eller å være lykkelig" Lev ditt liv i letthet med klokskap og glede. "