1. feb, 2017

Et Håp

Hva er et håp
Hva kan det gi deg
Hvem er du

Har du håpet med deg
Har du det inne i hjerte ditt
Er det gjemt
Hvor har du det
Kan du finne det

Håpet kan gi deg glede
Håpet kan gi deg frihet
Håpet kan gi deg muligheter til å
se fremtiden
se gleden
se budskapet
se roen
se tryggheten og
se deg selv

Hilde Naeimi Nilsen