Forfengeligheten!

20. feb, 2019

Forfengeligheten som sto i veien for takknemligheten!
Vårens første tegn...
Å, se en hestehov..
Å, se en løvetann...
Ja, Jo jeg er nå bedre enn han, sa en rose som tittet fram
Å Pssst... få vekk den løvetann
Jo, se hva jeg kan, sa løvetann, jeg vokser selv i sølevann.
Men ingen så den.
Så ensom den sto i sitt sølevann.
Men ingen evnet som han, å være takknemlig selv i sølevann!

Hilde Naeimi Nilsen

Walt Disney sa

25. mai, 2017

Walt Disney

1. feb, 2017

"The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique"

Bare du kan bli den beste versjon av deg selv. Du har all erfaringen du har fått underveis i livet ditt.

Hvis du skulle brukt ditt høyeste potensiale, hva ville du skapt for deg selv?
Jeg har klart å finne mine verdier og mitt potensiale akkurat nå.
Det handler ikke om hva du kan skape i penger, men i glede og letthet.
Det du kan gi til verden, dvs. egenskapene du har som du kan bruke i fellesskapet.

Et klassisk ønske, er at vi fikk fred på jord.
Hvis du skulle være med på å skape fred på jord, må du starte der du selv ferdes.
Det er kun dette stedet du kan bidra, hvis alle gjorde dette, ville alle hatt det bra.

En vis mann sa til meg. "Er det viktig å ha rett eller å være lykkelig" Lev ditt liv i letthet med klokskap og glede. "

Lykke

1. feb, 2017

"Å bli lykkelig ligger ikke i å eie mye, men å elske mye og å håpe.

De lemennaise"

Et Håp

1. feb, 2017

Hva er et håp
Hva kan det gi deg
Hvem er du

Har du håpet med deg
Har du det inne i hjerte ditt
Er det gjemt
Hvor har du det
Kan du finne det

Håpet kan gi deg glede
Håpet kan gi deg frihet
Håpet kan gi deg muligheter til å
se fremtiden
se gleden
se budskapet
se roen
se tryggheten og
se deg selv

Hilde Naeimi Nilsen

Del denne siden