Jeg har gått en vei for å nå nye høyder og komme videre i livet. For noen år siden gikk livet i revy! Jeg tok ikke signalene, men begynte å undres over hva som var galt. Energien og livsgleden var på vei til et sted jeg viste lite om. Jeg hadde alltid vært et ja menneske! Nysgjerrig, og undres på hva som var rundt neste sving. Slik gikk livet som vikar og nye jobber. Mitt motto var; Ny dag og nye muligheter.

Tid var endring tenkte jeg og lærte mye nytt. Det jeg ikke fikk var stabilitet i hverdagen. Trygghet i inntektene, men lærte mye. Slik gikk livet inntil jeg en dag skjønte at helsen ikke var med meg lenger. I dag sitter jeg med lite oppsparte pensjonspoeng. Jeg vet at AFP som blir innbetalt av arbeidsgivere i mindre en ett år blir tilbakebetalt til bedriftene, sikkerheten i en god pensjon blir borte. Jeg sto på i mange år nettopp fordi jeg ville levere. Jeg var naiv og hadde forståelse for bedriftens situasjon.

Livet og energien i kroppen forsvant fordi jeg ikke sa JA til meg selv. Med den filosofien jeg har i dag, har jeg styrket og endret min holdning til hva jeg sier ja til. Som barn lærer man seg til å sette grenser et helt annet sted. I dag vet jeg at det jeg gjør for andre, slipper andre å gjøre selv! Det jeg gjør for meg selv kan føre meg ett skritt videre! Dagene jeg kan hjelpe andre et skritt videre gjør meg godt. Slik ønsker jeg å hjelpe mennesker videre i dag og gi et VERDIG JA! Sier jeg ja til meg selv og samtidig til andre er det veldig bra og hensikten oppnådd.

Bedre helse

Ny start på kroppens celler, og bedre PH gir deg bedre opptak av næring. Hvis du ser for deg kroppen som en bil!

Tarmene dine er selve motoren!

Hjertet er batteriet!

Hjernen er det som styrer!

Dersom du har en ren tarm, øker opptaket av næring. Slik henger det sammen.

Kroppen har også behov for at din indre mentale styrke er på plass! Hva er det som stopper deg i å komme dit du vil. Det å være bevist, å ha focus på målet er super viktig. Da er det viktig å ha en kropp i mest mulig næringsrik balanse.

Ren mat, trening og nok søvn..

"If you can dream it, you can do it" sa Walt Disney

  • Riktig næringstilskudd kan bidra til alt dette.
  • Alle fortjener god helse, men vi må være vår egen "lykkes smed"
  • Vil du vite mer, ta kontakt, så hjelper jeg deg og.....

Del denne siden