Takknemlighet

Forfengligheten som sto i veien for takknemligheten!

Vårens første tegn...

Å, se en hestehov..

Å, se en løvetann...

Ja, Jo jeg er nå bedre en han, sa en rose som tittet fram

Å Pssst... få vekk den løvetann

Jo, se hva jeg kan, sa løvetann, jeg vokser selv i sølevann.

Men ingen så den.

Så ensom den sto i sitt sølevann.

Men ingen evnet som han, å være takknemlig selv i sølevann!

Hilde Naeimi Nilsen 

HildeNaimi

Som barn var jeg opptatt av rettferdighet, og forsto lite av det og ikke bli trodd. Jeg skulle het Naeimi Elisabeth, men presten ville ikke være ved det utenlanske navnet. Min mor ble da bedt om et annet navn på kirketrappen. Inn kom hun med meg og gjorde som presten sa. Navnet mitt var ndret det til Hilde Naeimi. Naeimi ble ikke nevnt for meg før jeg gikk på barne skolen. Kry og stolt over å ha et annet navn som ingen hadde hørt før, gikk jeg på skolen og fortalte nyheten om at jeg het Hilde Naeimi. Lite viste jeg at dette var så uvanlig at det kunne de ikke tro. Litt sår og lei meg kom jeg på skolen neste dag med dåpsattesten for å bevise dette. Kalle navnet mitt var etter dette Naim. Sannheten er at jeg er oppkalt etter min oldemor som het Naeimi Amalie.

Utsikt fra hjemmekontoret

Drømme plassen er det stedet jeg kan la tankene flyte av egen fri Vilje. Fri vilje, hvem er vi hvor skal vi. Ofte blir vi styrt av ideer i reklame, aviser og butikker. Her er vi tilbake til objektet som blir skapt av oss mennesker, eller kanskje du er subjektet i objektet. Ikke vet jeg! Hva tenker du om deg selv som subjektet av deg eller er du et objekt i kopi av noen andre!
Ta en rinde med deg selv og kjenn på ordene.
Det gjorde meg litt observant på hvordan vi kan la oss påvirke av det kanaler av informasjon vi har tilgang til.

Hildenaim: Hilde Naeimi Nilsen

Hildenaim: Hilde Naeimi Nilsen

De siste årene har jeg jobbet i forskjellige stillinger. Alt ifra sekretær til renhold.

22. jan, 2018

De siste årene har jeg hatt i forskjellige vikar roller i firmaer. Dette har gjort meg mer bevist på hvordan det er å være menneske i de forskjellige rollene. Fra å bli sett, til å være ingenting. Tanken videre var da, menneske som objekt. Så videre tok vi en liten deling runde med noen av min Coach kolleger på dette. Det var interessant hvordan vi hadde forskjellig oppfatning av samme ord. Det slo meg at menneske som objekt, var vurdert ut i fra den enkeltes fortid og bakgrunn. Slik er det med oss alle mennesker.
Walt Disneys teori var også interessant "You can design, create and build the most wonderful place in the world. But it takes People to makes the dream a reality."

Tanken på at T E A M = Together Everyone Achives More er ganske interessant. Har du et bra team hos deg eller trenger dere å bli tryggere på hverandre. I enhver setting har vi forskjellige mennesker, spørsmålet er hvordan kan vi med de forskjellige resursene få utnytta potensiale på jobb, hjemme, på skolen og i de forskjellige fora. Vi er jo mennesker med forskjellige ressurser, og kan alltid få utbytte av å lære mer. Dette krever av oss. Har du tenkt på det hva det vil si i din bedrift. Ønsker du å utnytte ressursene til å få en daglig god rutine for deg og dine kolleger. I de forskjellige stillinger og bred kompetanse og bred erfaring fra dette. Både som Fagarbeider og ansatt har jeg lært meg teknikken og kan dele denne som Coach med deg.

Som medmenneske har jeg også god mellommenneskelig erfaring med å tilpasse meg nye miljøer og kan hjelpe deg med personlig utvikling også!

*Ta kontakt for nærmere avtale.
*Jeg kan tilby deg gratis kartleggings samtale.

Del denne siden